Locuire și socialism.Repere și conținut pentru elaborarea unei viziuni socialiste ca alternativă la capitalism prin problematica locuirii [Enikő Vincze]

Chiar dacă a fost o temă prezentă în scrierile marxiste (Engels 1887, Lefebvre 1968, Castells 1976, Barry 1979, Ball 1986), chestiunea locuirii a început să se așeze în centrul analizelor de economie politică doar relativ recent, cu siguranță și sub influența crizei financiare din 2008 generate de criza imobiliară (Harvey 2008, Schwartz & Seabrooke 2009, Aalbers & Cristopher 2014). Pe de altă parte, chiar dacă din partea mișcării pentru dreptate locativă din România au existat încercări de a lega chestiunea locuirii de temele muncii problematizate de sindicate (vezi inițiativa Blocului Pentru Locuire, Alianța Pentru Muncă și Locuire), cele din urmă, dar și grupurile mainstream cu asumări socialiste au rămas reticiente față de includerea locuirii într-o poziție centrală pe agenda lor publică/ politică.  

Lucrarea mea trebuie citită în acest context. Dincolo de adoptarea unei abordări marxiste pentru analiza locuirii prin care dovedesc că locuirea este centrală economiei politice, îmi propun ca pe baza argumentelor analitice să definesc și câteva direcții, principii și măsuri care ar trebui aplicate, prin prisma locuirii, într-o alternativă socialistă față de capitalism.

Metoda mea de lucru pentru a pune bazele pe care să construim o viziune despre locuire care să fie parte dintr-o viziune socialistă gândită ca alternativă la capitalismul actual este următoarea: pornesc de la cunoașterea rolului locuirii în economia politică, dar și a economiei politice a locuirii, propunând revalorizarea critică a moștenirii socialismului de stat și o critică a capitalismului în vederea depășirii sale; apoi descifrez cinci din contradicțiile capitalismului (seturi de forțe opuse care acționează în aceeași situație ducând la crize) și manifestările acestora în locuire, dar și câteva trenduri în capitalismul contemporan care creează oportunități ale schimbării și ale luptei anticapitaliste. Înainte de asta, însă, în secțiunea următoare a lucrării să ne reamintim de actualitatea discuției despre locuire.

Cuprins

I. De ce este importantă discuția despre locuire în contextul efortului de a elabora o viziune despre alternativa socialistă la capitalismul post-neoliberal de azi?            2

II. Despre recentele provocări ale crizei locuirii în România         2

III. Marile transformări văzute prin prisma regimului locativ          4

IV. Abordarea locuirii din punctul de vedere al economiei politice   6

(1) Rolul locuirii în diverse regimuri ale acumulării de capital          6

(2) Despre economia politică a locuirii             8

V. Cinci contradicții ale capitalismului și manifestarea lor în locuire, ca puncte de plecare pentru construirea unei alternative socialiste față de capitalism        10

(1) Contradicția între valoarea de întrebuințare și valoarea de schimb a locuinței           10

(2) Contradicția între bani și valoarea socială a muncii           11

(3) Contradicția între proprietatea privată și statul capitalist         12

(4) Contradicția între forța de muncă și capital           12

(5) Contradicția între producția și realizarea unor bunuri pe piață             13

VI. Concluzie: ce e de făcut pentru o alternativă socialistă la capitalism prin locuire?    14

(1) Direcții de acțiune și principii pentru alternativa socialistă prin locuire 14

(2) Prin resetarea regimului locativ contribuim la formarea unei alternative socialiste la capitalism16

(3) Socializarea regimului locativ prin lărgirea și democratizarea sistemului de locuințe sociale publice17

Bibliografia citată        18

Scrieri recente de Enikő Vincze legate de tema alternativei socialiste la capitalism:

Fundamentele și potențialul anticapitalist al revendicării Vrem locuințe sociale nu militarizare, Gazeta de Artă Politică, martie 2022

Against the war that keeps capitalism alive, Left East, April 2022 (varianta în limba română în Gazeta de Artă Politică)

Nevoia de feminism socialist anti-război, Critic Atac, august 2022

Mental și material, capitalismul, ne creează în așa fel, încât să nu ne putem imagina depășirea sa și dacă ne-o imaginăm, să nu o putem depăși fără să fim împinse înspre acțiuni violente împotriva lui, octombrie 2022

Price liberalization will result in rising living costs, Left East, November 2022 (varianta în limba română, Cărămida nr. 18)

Ordinea locativă mixtă în socialismul de stat românesc, Critic Atac, decembrie 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *